Directeur Distributie

Voor Drinkwaterbedrijf Brabant Water heeft GroenewegenWijsman een Directeur Distributie geworven. Gezocht werd naar een ervaren kandidaat met specifieke competenties om organsiatieveranderingen te bevorderen.