Coaching

Coaching

Personal coaching is bij GroenewegenWijsman gericht op het ondersteunen en stimuleren van mensen in hun persoonlijke leven. Mijn drijfveer is om met u te achterhalen waar uw achtergrond, competenties, ambities en privéleven de match vinden met uw huidige of toekomstige baan. De balans van het geheel legt de basis voor een succesvolle loopbaan.

Intake

Tijdens een intakegesprek wordt de huidige situatie besproken en de reden dat u een coach zoekt.

Coaching op maat

Tijdens het coachingstraject bespreken we uw achtergrond, uw privéleven, uw ideeën over uw verdere loopbaan en uw doelen voor het coachingstraject. Deze leggen we vast, zodat we tijdens het hele traject onze ogen op de bal houden.

Vervolgens gaan we ons geheel richten op uw kernkwaliteiten. U brengt in kaart wie u bent, wat u bent, wat u wilt en waarom. Wat maakt u goed in uw vak? We gaan tevens uitgebreider in op wat u drijft en wat u kan. Wat zijn uw competenties? Zien anderen u ook zo? En wat wilt u bereiken, wat zijn uw ambities?

Arbeidsmarktverkenning

In de derde fase gaat u verder met het verkennen van de markt en van uw netwerk. We bespreken hoe u uw ambities gaat invullen en welke stappen u daarvoor wilt zetten.

Afronding

De laatste fase is gericht op het nemen van die stappen. U gaat van ‘ik kan’ naar ‘ik doe’. U krijgt ondersteuning met het sollicitatieproces of het schrijven van uw businessplan en toegang tot het GroenewegenWijsman netwerk. In deze fase legt u ook vast wat u nodig heeft om uzelf continue te blijven ontwikkelen. Wij sluiten het traject met een evaluatiegesprek af.

Bel direct met Selma Ik stuur liever een mail

Kandidaten

GroenewegenWijsman maakt graag kennis in een open gesprek en door een helder beeld van uw achtergrond, uw huidige situatie en uw ambities kan worden meegedacht over de vragen in uw loopbaan. In de overweging over een volgende stap blijf ik een kritische, integere sparring partner.

Opdrachtgevers

GroenewegenWijsman biedt ondersteuning bij het vinden van (senior) managers - en desgewenst vakspecialisten - met ervaring binnen de Fysieke Leefomgeving. Of u nou het gehele recruitment proces in eigen hand heeft of een uitstekende HR / recruitment afdeling heeft die uw vacature beheert, er zijn altijd vacatures..